Dünyanın en yaşlı insanları burada yaşıyor! Neresi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Dünya (HürHaber) - Hür Haber Merkezi | 23.02.2024 - 12:41, Güncelleme: 23.02.2024 - 12:41
 

Dünyanın en yaşlı insanları burada yaşıyor! Neresi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Daha uzun bir yaşam süresi, özellikle de sağlıklı bir yaşam süresi, insan refahı için muazzam bir kazanım olarak görülse de, hastalık yükünün değişmesi, sağlık ve uzun vadeli bakım harcamalarının artması, işgücü açığı, tasarrufun azalması, yaşlılık gelir güvencesi ile ilgili potansiyel sorunlar ve çok daha fazlası gibi bir dizi zorluğu da beraberinde getirmektedir.
İnsanlık tarihinin neredeyse tamamında Dünya nüfusu daha gençti. Ancak 2018'den bu yana büyük bir değişim yaşandı ve gezegenimizde ilk kez 65 yaşın üzerinde 5 yaşın altındaki çocuk sayısından daha fazla insan var. Bu yaşlanma, doğurganlık oranlarındaki sürekli düşüşün ve ortalama yaşam süresinin uzamasının bir sonucudur. Sonuç olarak, 2017 yılına kıyasla, 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2050 yılına kadar iki kattan fazla, 2100 yılına kadar ise üç kattan fazla artması beklenmektedir. 2017 yılında dünya genelinde 962 milyon olan bu rakam, 2050 yılında 2,1 milyara, 2100 yılında ise 3,1 milyara yükselecektir. İşte dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip 20 ülke İspanya 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,1 Akdeniz diyeti, İspanya'da insanların bu kadar uzun yaşamasının en önemli nedenidir. Zeytinyağı, fındık, taze meyve, sebze ve tam tahıllar açısından zengin olan bu diyet, kalp sağlığından zihinsel sağlığa kadar birçok sağlık faydası sunmaktadır. İspanya'da 2021 yılı itibariyle ortalama yaşam süresi 83 yıldır. 19. Malta 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,2 Maltalı erkekler ve kadınlar sadece daha uzun yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam sürelerinin %90'ına yakınını sağlıklı bir şekilde geçiriyorlar. Malta Üniversitesi'ne göre, Maltalı erkeklerin ortalama 72,6 yıl sağlıklı yaşadığı, kadınların ise ortalama 74,6 yıl sağlıklı yaşadığı tespit edilmiştir. 18. Macaristan 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,3 Macaristan'da 65 yaş üstü nüfus şu anda yaklaşık 1,9 milyon kişidir ve bunların yaklaşık 1,3 milyonu bir tür engellilikle yaşamaktadır. Ancak Macar devleti şu anda GSYİH'nin sadece %0,4'ünü yaşlıların bakımı için harcamaktadır ve bu oran yıldan yıla çok az bir artış göstermektedir. Orta Avrupa ülkesinde profesyonel bakıcıların sayısı da azalmaktadır, zira sosyal sektördeki ücretler tüm ulusal ekonomide en düşük seviyededir. 17. Slovenya 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,6 Slovenya'da ortalama yaşam süresi 81 yıl olup, bu rakam komşu ülkeler Hırvatistan, Bosna ve Macaristan'dan oldukça yüksektir. Slovenya'nın yaklaşık 2 milyonluk nüfusu, özellikle daha uzun yaşam beklentisi ve genç nesiller arasında doğum oranlarındaki düşüşün bir sonucu olarak hızla yaşlanmaktadır. 2013-2060 döneminde 80 yaş ve üzeri kişilerin Slovenya nüfusu içindeki payının %4,5'ten %12,3'e yükselmesi beklenmektedir. 16. Danimarka 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,6 Danimarka'da ortalama yaşam süresi 1990'lardan bu yana ülkedeki halk sağlığı ve gelişmiş sağlık hizmetleri seçeneklerindeki genel gelişmeler nedeniyle yükseliş eğilimindedir. 15. Çekya 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,6 Çekya hızla yaşlanmaktadır ve nüfusun 65 yaş üstü kesiminin bu yüzyılın ikinci yarısında tüm Çek toplumunun üçte birine ulaşması beklenmektedir. Diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Çekya'da de mevcut çalışanların katkıda bulunduğu ve fonların otomatik olarak emeklilere dağıtıldığı Pay As You Go (PAYG) emeklilik sistemi kullanılmaktadır. Ancak bu sistem, katkıda bulunanlardan daha fazla emeklinin olması durumunda istikrarsız ve zarar eden bir hale gelmektedir ki bu da gelecekte Orta Avrupa ülkesi için ciddi bir sorun teşkil edebilir. 14. Estonya 65+ Yaşındaki Nüfusun Yüzdesi: %19,8 Estonya küçülen ve yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Ülkenin 2019'da 1,32 milyon olan toplam nüfusu, 1991'deki bağımsızlığından bu yana %15 oranında azalmaktadır. Benzer şekilde, 65 yaş üstü nüfusun toplam payı 2003 yılında %15 iken, şimdi %19,8'e yükselmiştir. 13. Litvanya 65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %19,8 Avrupa Komisyonu'na göre Litvanya'da çalışma yaşamı önümüzdeki yirmi yıl içinde 72 yıla çıkarılmalıdır. Bu emeklilik yaşı ile aynı şey olmasa da, insanları daha uzun süre çalışmaya ve daha geç emekli olmaya teşvik edecek politikalar izlemek anlamına gelecektir. Vilnius merkezli Sosyal Araştırmalar Merkezi Direktörü Bogulsavas Gruževskis'e göre, yakın gelecekte Litvanya'da çalışan her 100 kişiye 50 emekli düşecek ve bu durum kamu maliyesi üzerinde önemli etkiler yaratarak vergilerin artırılmasını gerektirebilecek. 12. İsveç 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,9 İsveç dünyanın en iyi sosyal refah ve sağlık sistemlerinden birine sahip olduğu için insanlar daha uzun yaşamakta 11. Sırbistan 65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %20,2 Düşük doğum oranı ve ülkeyi terk edenlerin sayısının yüksek olması nedeniyle Sırbistan En Yaşlı Nüfusa Sahip Ülkeler arasında yer almaktadır. Balkan ülkesi için en önemli sorunlardan biri de yüksek eğitimli işgücünün yurtdışında daha iyi fırsatlar yakalamak için Sırbistan'ı terk etmesidir - yılda yaklaşık 51.000 kişi göç etmektedir ve bunların çoğu gençtir. 10. Letonya 65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %20,3 Batı Avrupa'daki pek çok ülkenin aksine Letonya'nın yaşlanmasının nedeni ortalama yaşam süresinin uzaması değil, genç neslin giderek azalmasıdır. Yüksek göç ve düşük doğurganlık, toplumdaki ortalama yaşın artmasına neden olmaktadır ve Eurostat verilerine göre, Letonya nüfusunun %45'inden fazlasının 2030 yılına kadar 50 yaş ve üzerinde olması beklenmektedir. 9. Fransa 65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %20,3 Fransızların bu kadar uzun yaşamasının en büyük nedenlerinden biri, ülkenin burada ikamet eden herkesi kapsayan mükemmel sağlık sistemidir 8. Hırvatistan 65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %20,4 Hırvatistan'ın 2013 yılının ortalarında AB'ye katılmasından bu yana, genç ve vasıflı işgücünün Hırvatistan Cumhuriyeti'nden AB'deki diğer ülkelere önemli ölçüde göçü söz konusu olmuştur. 7. Bulgaristan 65+ Yaş Nüfus Oranı: %21,3 Bulgaristan, herhangi bir ülke için çalışma çağındaki nüfusta en keskin düşüşe doğru ilerliyor ve bu durum ulusal ekonomiye ağır bir yük getirecek. Güneydoğu Avrupa ülkesinin yaşlılık bağımlılık oranının yaşlıların toplam nüfus içindeki payı önümüzdeki kırk yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor. 6. Almanya 65+ Yaş Nüfus Oranı: %21,4 Almanya, yüksek yaşam standardı ve buna bağlı olarak dünya genelinde en uzun yaşam sürelerinden birine sahip olmasıyla bilinmektedir. Ülkede emeklilik yaşındaki (67 yaş ve üzeri) insan sayısı 2030'ların ortasına kadar en az 20 milyona yükselecek ve bunun sonucunda Almanya, 2050 yılına kadar GSYİH'sinin %12,5'ini kamu emeklilik maaşlarına harcayacak 5. Portekiz 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %21,8 Son on yılda Portekiz'in tüm bölgelerinde vatandaşların daha uzun yaşadığı görülmekle birlikte, en büyük sıçramalar Madeira ve Azor özerk bölgelerinde görülmüştür. Yunanistan 65+ Yaş Nüfus Oranı: %21,8 S&P Global tarafından 81 ülke üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2060 yılına kadar yaşlanan nüfusu için daha az harcama yapması beklenen tek ülke Yunanistan'dır. Ancak, emekli maaşlarına yapılan harcamaların azalmasına rağmen, yaşlılar toplam harcamaların çok büyük bir yüzdesini (%61,5) oluşturacak ve sağlık harcamaları yaklaşık %32, geri kalanı ise uzun süreli bakım için harcanacak. 3. Finlandiya 65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %21,9 Finlandiya beş yıl üst üste Dünyanın En Mutlu Ülkesi olarak 1. sırada yer almıştır ve bunun ülkedeki ortalama yaşam süresi üzerinde kesinlikle olumlu etkileri vardır. Kuzey Avrupa ülkesi, 1990'ların başından bu yana, başta Yaşlanan İşçiler Ulusal Programı olmak üzere, yaşlı işçilerin istihdamını desteklemeye yönelik programlar uygulamaya koymuştur. 2. İtalya 65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %22,8 Taze balık, meyve ve sebze, kuruyemiş yemek ve zeytinyağı ile yemek yapılması, İtalya'nın Dünyanın En Yüksek Yaşam Beklentisine Sahip Ülkeleri arasında sayılmasının önemli bir nedenidir. Bunun bir sonucu olarak ve düşük doğurganlık oranıyla birlikte, 2050 yılında her üç İtalyan'dan birinin 65 yaşın üzerinde olması beklenmektedir. İtalyan hükümeti, yaşlanan nüfus sorunuyla başa çıkmak amacıyla aileler, doğum oranı ve fırsat eşitliğinden sorumlu bir bakan atadı. 1. Japonya 65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %28,2 Japonya'nın düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfusu birçok kişi tarafından ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olarak görülmekte olup, hükümetin insanları daha fazla bebek sahibi olmaya teşvik etmeye yönelik önceki çabaları hamilelik, doğum ve çocuk bakımına yönelik sübvansiyonlara rağmen sınırlı etkiye sahip olmuştur.
Daha uzun bir yaşam süresi, özellikle de sağlıklı bir yaşam süresi, insan refahı için muazzam bir kazanım olarak görülse de, hastalık yükünün değişmesi, sağlık ve uzun vadeli bakım harcamalarının artması, işgücü açığı, tasarrufun azalması, yaşlılık gelir güvencesi ile ilgili potansiyel sorunlar ve çok daha fazlası gibi bir dizi zorluğu da beraberinde getirmektedir.

İnsanlık tarihinin neredeyse tamamında Dünya nüfusu daha gençti. Ancak 2018'den bu yana büyük bir değişim yaşandı ve gezegenimizde ilk kez 65 yaşın üzerinde 5 yaşın altındaki çocuk sayısından daha fazla insan var. Bu yaşlanma, doğurganlık oranlarındaki sürekli düşüşün ve ortalama yaşam süresinin uzamasının bir sonucudur. Sonuç olarak, 2017 yılına kıyasla, 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2050 yılına kadar iki kattan fazla, 2100 yılına kadar ise üç kattan fazla artması beklenmektedir. 2017 yılında dünya genelinde 962 milyon olan bu rakam, 2050 yılında 2,1 milyara, 2100 yılında ise 3,1 milyara yükselecektir. İşte dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip 20 ülke

İspanya

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,1

Akdeniz diyeti, İspanya'da insanların bu kadar uzun yaşamasının en önemli nedenidir. Zeytinyağı, fındık, taze meyve, sebze ve tam tahıllar açısından zengin olan bu diyet, kalp sağlığından zihinsel sağlığa kadar birçok sağlık faydası sunmaktadır. İspanya'da 2021 yılı itibariyle ortalama yaşam süresi 83 yıldır.

19. Malta

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,2

Maltalı erkekler ve kadınlar sadece daha uzun yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam sürelerinin %90'ına yakınını sağlıklı bir şekilde geçiriyorlar. Malta Üniversitesi'ne göre, Maltalı erkeklerin ortalama 72,6 yıl sağlıklı yaşadığı, kadınların ise ortalama 74,6 yıl sağlıklı yaşadığı tespit edilmiştir.

18. Macaristan

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,3

Macaristan'da 65 yaş üstü nüfus şu anda yaklaşık 1,9 milyon kişidir ve bunların yaklaşık 1,3 milyonu bir tür engellilikle yaşamaktadır. Ancak Macar devleti şu anda GSYİH'nin sadece %0,4'ünü yaşlıların bakımı için harcamaktadır ve bu oran yıldan yıla çok az bir artış göstermektedir. Orta Avrupa ülkesinde profesyonel bakıcıların sayısı da azalmaktadır, zira sosyal sektördeki ücretler tüm ulusal ekonomide en düşük seviyededir.

17. Slovenya

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,6

Slovenya'da ortalama yaşam süresi 81 yıl olup, bu rakam komşu ülkeler Hırvatistan, Bosna ve Macaristan'dan oldukça yüksektir. Slovenya'nın yaklaşık 2 milyonluk nüfusu, özellikle daha uzun yaşam beklentisi ve genç nesiller arasında doğum oranlarındaki düşüşün bir sonucu olarak hızla yaşlanmaktadır. 2013-2060 döneminde 80 yaş ve üzeri kişilerin Slovenya nüfusu içindeki payının %4,5'ten %12,3'e yükselmesi beklenmektedir.

16. Danimarka

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,6

Danimarka'da ortalama yaşam süresi 1990'lardan bu yana ülkedeki halk sağlığı ve gelişmiş sağlık hizmetleri seçeneklerindeki genel gelişmeler nedeniyle yükseliş eğilimindedir.

15. Çekya

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,6

Çekya hızla yaşlanmaktadır ve nüfusun 65 yaş üstü kesiminin bu yüzyılın ikinci yarısında tüm Çek toplumunun üçte birine ulaşması beklenmektedir. Diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Çekya'da de mevcut çalışanların katkıda bulunduğu ve fonların otomatik olarak emeklilere dağıtıldığı Pay As You Go (PAYG) emeklilik sistemi kullanılmaktadır. Ancak bu sistem, katkıda bulunanlardan daha fazla emeklinin olması durumunda istikrarsız ve zarar eden bir hale gelmektedir ki bu da gelecekte Orta Avrupa ülkesi için ciddi bir sorun teşkil edebilir.

14. Estonya

65+ Yaşındaki Nüfusun Yüzdesi: %19,8

Estonya küçülen ve yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Ülkenin 2019'da 1,32 milyon olan toplam nüfusu, 1991'deki bağımsızlığından bu yana %15 oranında azalmaktadır. Benzer şekilde, 65 yaş üstü nüfusun toplam payı 2003 yılında %15 iken, şimdi %19,8'e yükselmiştir.

13. Litvanya

65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %19,8

Avrupa Komisyonu'na göre Litvanya'da çalışma yaşamı önümüzdeki yirmi yıl içinde 72 yıla çıkarılmalıdır. Bu emeklilik yaşı ile aynı şey olmasa da, insanları daha uzun süre çalışmaya ve daha geç emekli olmaya teşvik edecek politikalar izlemek anlamına gelecektir.

Vilnius merkezli Sosyal Araştırmalar Merkezi Direktörü Bogulsavas Gruževskis'e göre, yakın gelecekte Litvanya'da çalışan her 100 kişiye 50 emekli düşecek ve bu durum kamu maliyesi üzerinde önemli etkiler yaratarak vergilerin artırılmasını gerektirebilecek.

12. İsveç

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,9

İsveç dünyanın en iyi sosyal refah ve sağlık sistemlerinden birine sahip olduğu için insanlar daha uzun yaşamakta

11. Sırbistan

65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %20,2

Düşük doğum oranı ve ülkeyi terk edenlerin sayısının yüksek olması nedeniyle Sırbistan En Yaşlı Nüfusa Sahip Ülkeler arasında yer almaktadır. Balkan ülkesi için en önemli sorunlardan biri de yüksek eğitimli işgücünün yurtdışında daha iyi fırsatlar yakalamak için Sırbistan'ı terk etmesidir - yılda yaklaşık 51.000 kişi göç etmektedir ve bunların çoğu gençtir.

10. Letonya

65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %20,3

Batı Avrupa'daki pek çok ülkenin aksine Letonya'nın yaşlanmasının nedeni ortalama yaşam süresinin uzaması değil, genç neslin giderek azalmasıdır. Yüksek göç ve düşük doğurganlık, toplumdaki ortalama yaşın artmasına neden olmaktadır ve Eurostat verilerine göre, Letonya nüfusunun %45'inden fazlasının 2030 yılına kadar 50 yaş ve üzerinde olması beklenmektedir.

9. Fransa

65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %20,3

Fransızların bu kadar uzun yaşamasının en büyük nedenlerinden biri, ülkenin burada ikamet eden herkesi kapsayan mükemmel sağlık sistemidir

8. Hırvatistan

65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %20,4

Hırvatistan'ın 2013 yılının ortalarında AB'ye katılmasından bu yana, genç ve vasıflı işgücünün Hırvatistan Cumhuriyeti'nden AB'deki diğer ülkelere önemli ölçüde göçü söz konusu olmuştur.

7. Bulgaristan

65+ Yaş Nüfus Oranı: %21,3

Bulgaristan, herhangi bir ülke için çalışma çağındaki nüfusta en keskin düşüşe doğru ilerliyor ve bu durum ulusal ekonomiye ağır bir yük getirecek. Güneydoğu Avrupa ülkesinin yaşlılık bağımlılık oranının yaşlıların toplam nüfus içindeki payı önümüzdeki kırk yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor.

6. Almanya

65+ Yaş Nüfus Oranı: %21,4

Almanya, yüksek yaşam standardı ve buna bağlı olarak dünya genelinde en uzun yaşam sürelerinden birine sahip olmasıyla bilinmektedir. Ülkede emeklilik yaşındaki (67 yaş ve üzeri) insan sayısı 2030'ların ortasına kadar en az 20 milyona yükselecek ve bunun sonucunda Almanya, 2050 yılına kadar GSYİH'sinin %12,5'ini kamu emeklilik maaşlarına harcayacak

5. Portekiz

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %21,8

Son on yılda Portekiz'in tüm bölgelerinde vatandaşların daha uzun yaşadığı görülmekle birlikte, en büyük sıçramalar Madeira ve Azor özerk bölgelerinde görülmüştür.

Yunanistan

65+ Yaş Nüfus Oranı: %21,8

S&P Global tarafından 81 ülke üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2060 yılına kadar yaşlanan nüfusu için daha az harcama yapması beklenen tek ülke Yunanistan'dır. Ancak, emekli maaşlarına yapılan harcamaların azalmasına rağmen, yaşlılar toplam harcamaların çok büyük bir yüzdesini (%61,5) oluşturacak ve sağlık harcamaları yaklaşık %32, geri kalanı ise uzun süreli bakım için harcanacak.

3. Finlandiya

65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %21,9

Finlandiya beş yıl üst üste Dünyanın En Mutlu Ülkesi olarak 1. sırada yer almıştır ve bunun ülkedeki ortalama yaşam süresi üzerinde kesinlikle olumlu etkileri vardır. Kuzey Avrupa ülkesi, 1990'ların başından bu yana, başta Yaşlanan İşçiler Ulusal Programı olmak üzere, yaşlı işçilerin istihdamını desteklemeye yönelik programlar uygulamaya koymuştur.

2. İtalya

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %22,8

Taze balık, meyve ve sebze, kuruyemiş yemek ve zeytinyağı ile yemek yapılması, İtalya'nın Dünyanın En Yüksek Yaşam Beklentisine Sahip Ülkeleri arasında sayılmasının önemli bir nedenidir. Bunun bir sonucu olarak ve düşük doğurganlık oranıyla birlikte, 2050 yılında her üç İtalyan'dan birinin 65 yaşın üzerinde olması beklenmektedir. İtalyan hükümeti, yaşlanan nüfus sorunuyla başa çıkmak amacıyla aileler, doğum oranı ve fırsat eşitliğinden sorumlu bir bakan atadı.

1. Japonya

65+ Yaş Nüfus Yüzdesi: %28,2

Japonya'nın düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfusu birçok kişi tarafından ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olarak görülmekte olup, hükümetin insanları daha fazla bebek sahibi olmaya teşvik etmeye yönelik önceki çabaları hamilelik, doğum ve çocuk bakımına yönelik sübvansiyonlara rağmen sınırlı etkiye sahip olmuştur.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve duzcehurhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.